Minister spraw zagranicznych Włoch Dino Grandi z małżonką i minister spraw zagranicznych Polski August Zaleski z małżonką w towarzystwie nierozpoznanych osób w parku u hrabiostwa Pusłowskich.