Minister spraw zagranicznych Włoch Galeazzo Cianio (pierwszy z lewej) i minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck (drugi z lewej) w towarzystwie gen. Mieczysława Rysia-Trojanowskiego (trzeci z lewej) przechodzą przed kompanią honorową Wojska Polskiego na peronie Dworca Głównego w Warszawie.