Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski odznacza żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Za jego plecami stoi gen. Władysław Anders.