Od prawej widoczni: gen. Władysław Anders, gen. Władysław Sikorski.

Autor fotografii: Czesław Datka.