Oficerowie i dziennikarze obserwują szkolenie. Na pierwszym planie z lewej gen. Władysław Sikorski. Na drugim planie z prawej gen. Adam Korytowski - komendant obozu w Coetquidan.