Odczyt ministra Niemiec Hansa Franka w Pałacu Staszica w Warszawie. Na sali w pierwszym rzędzie widoczni: minister sprawiedliwości Czesław Michałowski, wiceminister sprawiedliwości Stefan Sieczkowski, wiceminister skarbu Tadeusz Grodyński, wicemarszałek senatu Wacław Makowski oraz prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński.