Minister spraw zagranicznych Jugosławii Vojislav Marinković (czwarty z lewej) z małżonką (piąta z lewej) w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Polski Augusta Zaleskiego (drugi z prawej) i jego małżonki (trzecia z lewej) ogląda kolekcje obrazów i porcelany w pałacu hr. Ksawerego Pusłowskiego (pierwszy z prawej).