Premier Rumunii patriarcha Miron Cristea w rozmowie z prezydentem RP Ignacym Mościckim (pierwszy z lewej), wiceministrem spraw zagranicznych RP Janem Szembekiem (drugi z lewej) i oraz ambasadorem Polski w Rumunii hr. Rogerem Raczyńskim.