Złożenie wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie przez ministra przemysłu i handlu Czechosłowacji Ladislava Novaka (z wieńcem). Towarzyszą mu członkowie Poselstwa Czechosłowacji w Warszawie oraz zastępca szefa Protokolu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (drugi z lewej).