Powitanie po powrocie do Warszawy. Widoczny gen. Włodzimierz Zagórski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.