Spotkanie Karola Rozmarka (z lewej) z gen. Władysławem Andersem.

Autor fotografii: Czesław Datka.