Spotkanie Karola Rozmarka z władzami emigracyjnymi RP. Stoją od lewej: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, prezydent RP Władysław Raczkiewicz, Karol Rozmarek.

Fotografia Czesława Datki.