Spotkanie Karola Rozmarka z władzami emigracyjnymi RP. Stoją od lewej: Karol Rozmarek, prezydent RP Władysław Raczkiewicz, premier Tomasz Arciszewski.

Fotografia Czesława Datki.