Nowogródek, wrzesień 1929 r. Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przez duchownego muzułmańskiego u wrót meczetu tatarskiego.
Autor: Pikiel Witold