Prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi z lewej) w zakładzie fizyki PW ogląda nowe zjawisko istnienia dwóch różnych stanów ciekłych w niskich temperaturach odkryte przez prof. Mieczysława Wolfkego i asystenta dr J. Mazura. Widoczni m.in. rektor Politechniki Warszawskiej prof. Andrzej Pszenicki (siedzi z prawej), prof. Leon Staniewicz (siedzi w środku), prof. Mieczysław Wolfke (stoi z lewej), asystent dr J. Mazur (stoi 3. z prawej), adiutant prezydenta RP kapitan Zygmunt Gużewski (stoi 2. z prawej).