Bielsko, październik 1927.   Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przez dzieci.