Prezydent RP Ignacy Mościcki z wizytą u księcia Janusza Radziwiłła.