Białowieża, maj 1938 r.  Prezydent RP Ignacy Mościcki (2. z lewej) w czasie zwiedzania jednej z hal fabrycznych. Widoczny m.in. generał Tadeusz Kasprzycki (1. z lewej).
Autor: Pikiel Witold