Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (x) przez prezydenta Częstochowy Romualda Jarmułowicza. Widoczny biskup Teodor Kubina i major Kazimierz Jurgielewicz (z prawej w mundurze).