Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (w jasnym garniturze). Widoczni m.in. generał Wacław Scewola-Wieczorkiewicz (z prawej), obok niego stoi książę Andrzej Lubomirski.