Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przez dzieci. Widoczny prezydent Krakowa Karol Rolle (z lewej).