Prezydent RP Ignacy Mościcki zwiedza obóz letni kadetów ze Lwowa. Widoczni m.in. minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor (idzie za prazydentem), premier Kazimierz Bartel (idzie za Aleksandrem Prystorem), minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, adiutant prezydenta RP kapitan Zygmunt Gużewski.