Fotografia zrobiona w maju 1929 roku. Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (oznaczony "x") przez fundatora Fundacji Smoguleckiej hrabiego Bogdana Hutten-Czapskiego (1). Widoczni m.in. szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Adam Lisiewicz (4), prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Jan Zakrzewski (3), adiutant prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz (2), hrabia Breza (5), ksiądz proboszcz Senger (6), radca Mikołaj Hutten-Czapski (7).