Prezydent RP Ignacy Mościcki (I rząd, z lewej) na bliżej nieokreślonej wystawie. Widoczni m.in. minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor (I rząd, 2. z lewej), adiutant prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz (stoi w drzwiach), gen. Aleksander Litwinowicz (na lewo za Prezydentem), poseł Marian Zyndram Kościałkowski (na prawo za A. Prystorem).