Prymas Polski ks. kard. August Hlond (w środku na pierwszym planie) w Konsulacie RP. Widoczni m.in. w pierwszym rzedzie od lewej do prawej: konsul RP w Lyonie Wacław Czosnowski (4), rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu ks. Witold Paulus (6), sekretarz ks. kard. prymasa A. Hlonda ks. prałat Wojciechowski (7).

Fotografia wykonana w latach 1934-1937.