Jedna z sal wystawy pamiątek po królu Janie III Sobieskim. Widoczni od lewej m.in.: szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer, ks. kard. Justynian Gyorg Seredi, adiutant prezydenta RP kapitan Zygmunt Gużewski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, prezydent RP Ignacy Mościcki, zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego Rajnold Przeździecki, węgierski minister rolnictwa Miklos Kallay, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski, zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz, minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński, adiutant prezydenta RP porucznik Władysław Krotkiewski.