Fotografia grupowa członków fińskiej delegacji wojskowej po wizycie u Marszałka Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Widoczni m.in.: płk Kurt Martti Wallenius (3. z lewej), mjr Karl Birger Helsingius (3. z prawej), ppłk Józef Beck (2. z prawej), mjr Franciszek Sobolta (1. z prawej), attache wojskowy przy poselstwie polskim w Finlandii kpt. Marian Chodacki (1. z lewej).