Wizyta w Polsce gen. Ionescu szefa rumuńskiego sztabu generalnego. Audiencja u prezydenta RP na Zamku Królewskim. Od lewej: gen. Wacław Stachiewicz, prezydent RP Ignacy Mościcki, gen. Ionescu.