Minister przemysłu i handlu Francji Georges Bonnefous (na pierwszym planie) z małżonką (z kwiatami) w towarzystwie polityków i dyplomatów, którzy powitali go na dworcu w Warszawie. Widoczni m.in.: minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski (za ministrem Bonnefous), ambasador Francji w Polsce Jules Laroche (za panią Bonnefous), pani Laroche (z prawej), wiceminister przemysłu i handlu Franciszek Doleżal (z prawej z dłonią przy kapeluszu), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (w środku z krawatem w paski), wicewojewoda warszawski Józef Ołpiński (piąty z lewej w ostatnim rzędzie), dyrektor Departamentu Morskiego MInisterstwa Przemysłu i Handlu Teodozy Nosowicz (drugi z lewej), dyrektor Departamentu Przemysłu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Julian Dąbrowski (szósty z lewej w ostatnim rzędzie - z wąsami), szef Gabinetu Ministra Przemysłu i Handlu Czesław Peche (pierwszy z prawej za panią Laroche), sekretarz Ambasady Francji w Polsce Brustra (na prawo obok ministra Kwiatkowskiego) oraz inspektor kolei Bronisław Szmidt (pierwszy z lewej).