Powitanie wiceministra komunikacji inż. Juliana Piaseckiego (1. z lewej)  wraz z osobami towarzyszącymi m.in. wicewojewody krakowskiego Piotra Małaszyńskiego (2. z lewej) przez kobietę w stroju ludowym.