Powitanie wiceministra komunikacji inż. Juliana Piaseckiego (2. z prawej) na dziedzińcu kopalni.