Wiceminister skarbu Stefan Starzyński (w środku) podczas zwiedzania Pałacu Prasy w otoczeniu prezesa Izby Skarbowej w Krakowie Józefa Gregera (z lewej) i redaktora naczelnego IKC Marian Dąbrowskiego (z prawej).