Wielki Mistrz Zakonu Ludovico Chigi Albani della Rovere (1) w rozmowie z hr. Bogdanem Hutten-Czapskim (3) i innymi nierozpoznanymi osobami.