Bogdan Hutten-Czapski przedstawia wielkiemu mistrzowi polskich kawalerów maltańskich. Widoczni od lewej: Stanisław Milewski-Lipkowski, wielki mistrz Zakonu Kawalerów Maltańskich Ludovico Chigi Albani della Rovere, marszałek dworu baron Oskar Vesque-Püttlingen, Bogdan Hutten-Czapski, Rajnold PrzeŸździecki.  Fotografię wykonał Leon Jarumski.