Polscy kawalerowie maltańscy w towarzystwie przybyłych gośœci na peronie dworca kolejowego. Stoją od lewej: Stanisław Milewski-Lipkowski, wielki mistrz Ludovico Chigi Albani della Rovere, Bogdan Hutten-Czapski, marszałek dworu baron Oskar Vesque-Püttlingen, zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego Rajnold PrzeŸździecki, ppłk Zbigniew Belina-Prażmowski. Fotografię wykonał Leon Jarumski.