Porucznik Zbigniew Burzyński (I rząd 1. z prawej) i kapitan Franciszeka Hynek (I rząd 1. z lewej) podczas przyjęcia na ratuszu. Widoczni m.in.: dyrektor Biura Pracy w City Hall Edward Rybicki (stoi na lewo za Z. Burzyńskim), pełniący obowiązki burmistrza Nowego Jorku McMahon (wymienia uścisk dłoni z F. Hynkiem).