Od prawej: gen. Kazimierz Sosnkowski, płk Stanisław Sosabowski.