Ilustracja z książki Aleksandra Borawskiego "Królowa Jadwiga na Wawelu : szkic historyczny", wydanej w 1933 roku w Warszawie przez Wydawnictwo Księży Pallotynów (s. 72).