Obraz olejny z 1646 roku z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.