Zdjęcie wykonane przez sowieckie NKWD po aresztowaniu w 1940 roku.  Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe.