Obraz olejny na tekturze z 1867 roku z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Wladyslaw_Bialy.jpg.