Władysław Grabski - profesor ekonomii politycznej, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Fotografia sytuacyjna.