Fotografia Franciszka Kądziołka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.