Fotografia Franciszka Kądziołki ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego