Ilustracja zamieszczona w publikacji "Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki".