Litografia opublikowana w "Lwowianin", t.1, tabl. między stronami 46 i 47.  .