Ilustracja z publikacji Franciszka Ksawerego Preka "Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze : z dołączeniem krótkiego każdey osoby żywota". Z. 2, wydanej w Krakowie w 1830 roku.