Portret autorstwa Stanisława Lentza. (źródło:  Wikimedia Commons)