Obraz z 1. połowy XVII wieku. Znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.