Rycina z dzieła Ludovica Deciusa "De Jegellonum familia liber II, wydanego w 1521 roku.  

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.